सेतोपन परीक्षक

  • DRK103 Whiteness Meter

    DRK103 सेतोपन मिटर

    DRK103 ह्वाइटनेस मिटरलाई व्हाइटनेस मिटर, सेतोपन परीक्षक र यस्तै अन्य पनि भनिन्छ।यो उपकरण वस्तुको सेतोपन निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।यो व्यापक रूपमा papermaking, कपडा, मुद्रण र रंगाई, प्लास्टिक, सिरेमिक, सिरेमिक, माछा बल, खाना, निर्माण सामग्री, रंग, रसायनहरु मा प्रयोग गरिन्छ।