संयुक्त राज्य अमेरिका BIO-RAD

  • Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell Electroporation system ले न्यूक्लियोटाइड, DNA लाई RNA, प्रोटिन, ग्लाइकान्स, रङ, र भाइरल कणहरू, र जस्तै प्रोकारियोटिक र युकेरियोटिक कोशिकाहरूमा परिचय गराउन सक्छ।
  • CFX96TOUCH Fluorescent Quantitative PCR instrument

    CFX96TOUCH फ्लोरोसेन्ट मात्रात्मक पीसीआर उपकरण

    CFX96Touch फ्लोरोसेन्ट मात्रात्मक PCR लाई न्यूक्लिक एसिड परिमाणीकरण, जीन अभिव्यक्ति स्तर विश्लेषण, जीन उत्परिवर्तन पत्ता लगाउने, GMO पत्ता लगाउने, र उत्पादन विशिष्ट विश्लेषणको विभिन्न अनुसन्धान क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।