ध्रुवीकरण तनाव मीटर

  • DRK506 Polarization Stress Meter

    DRK506 ध्रुवीकरण तनाव मीटर

    DRK506 ध्रुवीकृत प्रकाश तनाव मिटर अप्टिकल गिलास, गिलास उत्पादनहरू र अन्य अप्टिकल सामग्रीको तनाव मूल्य मापन गर्न औषधि कम्पनीहरू, गिलास उत्पादन कारखाना, प्रयोगशालाहरू र अन्य उद्यमहरूको लागि उपयुक्त छ।