कागज काट्ने चक्कु

  • DRK114B Adjustable Paper Cutter

    DRK114B समायोज्य पेपर कटर

    DRK114A मानक कागज कटर कागज र गत्ता को भौतिक गुण परीक्षण को लागी एक विशेष नमूना उपकरण हो।यसलाई 15mm को चौडाइ संग मानक आकार नमूनाहरू काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।यो एक मानक कागज कटर सामान्यतया चीन मा प्रयोग गरिन्छ।
  • DRK114A Standard Paper Cutter

    DRK114A मानक कागज कटर

    DRK114A मानक कागज कटर कागज र गत्ता को भौतिक गुण परीक्षण को लागी एक विशेष नमूना उपकरण हो।यसलाई 15mm को चौडाइ संग मानक आकार नमूनाहरू काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।यो एक मानक कागज कटर सामान्यतया चीन मा प्रयोग गरिन्छ।