रंग-लाइट बक्स

  • DRK303 Standard Light Source to Color Light Box

    DRK303 मानक प्रकाश स्रोत रङ लाइट बक्समा

    DRK303 मानक प्रकाश स्रोत कपडा, मुद्रण र रंगाई उद्योग सामग्री, रंग मिलान प्रूफिंग, रंग भिन्नता र फ्लोरोसेन्ट पदार्थ को पहिचान, आदि को रंग स्थिरता को दृश्य मूल्याङ्कन मा प्रयोग गरिन्छ, ताकि नमूना, उत्पादन, गुणस्तर निरीक्षण।