हाइड्रोस्टेटिक प्रतिरोध परीक्षक

  • DRK315A/B Fabric Hydrostatic Pressure Tester

    DRK315A/B कपडा हाइड्रोस्टेटिक दबाव परीक्षक

    यो मेसिन राष्ट्रिय मानक GB/T4744-2013 अनुसार निर्मित छ।यो कपडा को हाइड्रोस्टेटिक दबाव प्रतिरोध मापन को लागी उपयुक्त छ, र पनि अन्य कोटिंग सामाग्री को हाइड्रोस्टेटिक दबाव प्रतिरोध निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।