मास्क भिजुअल फिल्ड परीक्षक

  • DRK703 Mask Visual Field Tester

    DRK703 मास्क भिजुअल फिल्ड परीक्षक

    मास्क भिजुअल फिल्ड परीक्षक मास्क, फेस मास्क, श्वासप्रश्वास सुरक्षा उत्पादनहरू र अन्य उत्पादनहरूको दृश्य क्षेत्र प्रभाव परीक्षण गर्न प्रयोग गरिन्छ।मास्क भिजुअल फिल्ड टेस्टरको प्रयोग: यो मास्क, फेस मास्क, श्वासप्रश्वास सुरक्षा उत्पादनहरू र अन्य उत्पादनहरूको दृश्य क्षेत्र प्रभाव परीक्षण गर्न प्रयोग गरिन्छ।मानकहरू अनुरूप: GB 2890-2009 श्वासप्रश्वास सुरक्षा सेल्फ-प्राइमिङ फिल्टर ग्यास मास्क 6.8 GB 2626-2019 श्वासप्रश्वास सुरक्षा उत्पादनहरू सेल्फ-प्राइमिङ फिल्टर एन्टी-पार्टिक्युलेट रेस्पिरेटर 6.10 GB/T 32610-2016 ...